Maaperän ja pohjaveden kunnostus

“Doranova on Suomessa pisimpään toiminut pohjaveden ja maaperän in situ -kunnostaja.”

DoAct® CORE

DoAct® CORE on patentoitu, modulaarinen ja etäohjattava maaperän ja pohjaveden kunnostusyksikkö, jonka avulla kunnostetaan laajoja pilaantumia kustannustehokkaasti. DoAct® CORE -laitteistolla pystytään suorittamaan in situ -kunnostuksia biologisin, kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin.

Tutustu DoAct® CORE -referensseihimme

DoAct® DIRECT

DoAct® DIRECT -suorainjektointilaitteisto on porauksen ja injektoinnin ainutlaatuisesti yhdistävä laitekokonaisuus, jolla pystytään kunnostamaan myös kivisiä alueita. DIRECT-menetelmän avulla ympäristöriskit saadaan poistettua parhaimmillaan kertakäsittelyllä aiheuttamatta keskeytyksiä alueen muulle käytölle.

Tutustu DoAct® DIRECT  -referensseihimme

DoAct® PILE

DoAct® PILE -ratkaisu tarjoaa maankaatopaikoille, kierrätyspuistoille ja muille jätealan toimijoille entistä kustannustehokkaamman vaihtoehdon pilaantuneiden maiden aumakäsittelyille. Biopile-käsittelyn sydän on Doranovan DoAct® CORE -laitteisto, jonka avulla käsittely voidaan tehdä kustannuksia ja aikaa säästäen etäohjatusti.

Tutustu DoAct® PILE  -referensseihimme

Ota yhteyttä

Mikko Myllymäki

ToimialajohtajaMaaperän ja pohjaveden kunnostus

044 753 0124