Biokaasulaitokset

“Biokaasulaitos saa olla millainen tahansa, kunhan se toimii ja tuo omistajalleen rahallista hyötyä.”

Hardferm-kuivamädätyslaitokset

Hardferm-kuivamädätyslaitokset on suunniteltu prosessoimaan haastavimpia orgaanisia jakeita, kuten kiviä ja hiekkaa sisältäviä lantoja tai mekaanisesti eroteltua biojätettä. Laitoksen suunnittelussa on keskitytty toimintavarmuuteen, pitkäikäisyyteen ja kustannustehokkuuteen. Hardferm-kuivamädätyslaitoskonsepti on patentoitu ja ensimmäinen täyden mittakaavan laitos valmistuu Länsi-Suomeen keväällä 2020.

Tutustu hardferm -referensseihimme

Wetferm- ja Solidferm biokaasulaitokset

Doranovan Wetferm-biokaasulaitokset sopivat paitsi lietejakeille, niin myös muovia sisältävälle jakeille, kuten erilliskerätylle biojätteelle. Solidferm-laitokset taas toteutetaan järeällä syöttö- ja sekoitustekniikalla ja niille optimaaliset syötteet ovat nurmibiomassat ja kuivalannat. Molemmat laitostyypit voidaan toteuttaa projektin tarpeiden mukaisesti joko ruostumattomasta teräksestä, tai betonista valmistetuilla reaktoreilla.

Tutustu Wetferm- ja Solidferm-referensseihimme

Ota yhteyttä

Antti Myllärinen

Toimitusjohtaja

040 549 1341

Mikko Saalasti

ToimialajohtajaBiokaasuratkaisut

044 353 5567